อัลบั้มภาพ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565
* อัลบั้ม *
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 25
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 25
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 44 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อน หมู่ที่ 4
กิจกรรมลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อน หมู่ที่ 4
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 101 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2565
กิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 9 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2565
กิจกรรมลงพื้นที่มอบของละศีลอดให้แก่พี่น้องมุสลิม
กิจกรรมลงพื้นที่มอบของละศีลอดให้แก่พี่น้องมุสลิม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 6 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2565

กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 3
กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 3
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2565
กิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้ยากไร้
กิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้ยากไร้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 สงกรานต์ 65
ประชุมเตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 สงกรานต์ 65
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 10 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2565
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสำคั
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสำคั
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 เมษายน 2565
กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 7
กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 7
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 8 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2565

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2565
กิจกรรมปฎิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการ
กิจกรรมปฎิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 11 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2565
กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 6
กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 6
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 5 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ดัวยหัวใจ ประจำเดือนมีนาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ดัวยหัวใจ ประจำเดือนมีนาคม 2565
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2565
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมีนาคม 2565
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมีนาคม 2565
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 7 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 8
กิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 8
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 15 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 1
กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 1
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 12 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันพ่อขุนรามคำ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันพ่อขุนรามคำ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2565