อัลบั้มภาพ "กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ( ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565 )
 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. อบต.บ่อน้ำร้อน นำโดย นายเอนก ปรีชา นายกอบต.บ่อน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติหน้าเสาธง ณ ที่ทำการอบต.บ่อน้ำร้อน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ พร้อมทั้งนำกล่าวคำปฏิญาณตน “ผนึกพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ” และได้ประกาศนโยบาย No Gift Policy:ไม่รับของขวัญ ให้ถือปฎิบัติ