อัลบั้มภาพ "กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ดัวยหัวใจ ประจำเดือนมีนาคม 2565"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ดัวยหัวใจ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ( ประกาศเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2565 )
 
1. หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน ตำบลบ่อน้ำร้อน 2. ภารกิจ : พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ 3. วัน เวลา : วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. 4. สถานที่ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 5. ผู้ปฏิบัติงาน : อบต.บ่อน้ำร้อน นำโดยนายเอนก ปรีชา นายกอบต.บ่อน้ำร้อน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานในสังกัด และจิตอาสาพระราชทานตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน 6. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย