อัลบั้มภาพ "กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันจักรี"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันจักรี ( ประกาศเมื่อวันที่ 06 เมษายน 2565 )

 
1. หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอกันตัง 2. ภารกิจ : พัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ 3. วัน เวลา : วันพุธที่ 6 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. 4. สถานที่ : ณ วัดคีรีกาญจนาราม หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อน้ำร้อนอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 5. ผู้ปฏิบัติงาน : นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอกันตัง มอบหมายนายชำนาญ กานต์นภัทร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันจักรี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ในพื้นที่อำเภอกันตัง และจิตอาสาพระราชทานอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 236 คน 6. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย