อัลบั้มภาพ "กิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ( ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ) 
วันที่ 18 เมษายน 2565 นายเอนก ปรีชา นายก อบต.บ่อน้ำร้อน และนายอมาตย์ ชิตชลธาร ประธานสภา อบต. บ่อน้ำร้อน ร่วมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการจากประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านนาบ่อ ณ ห้องประชุมสภา อบต.บ่อน้ำร้อน