อัลบั้มภาพ "กิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้ยากไร้ "

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้ยากไร้ ( ประกาศเมื่อวันที่ 08 เมษายน 2565 )
 
วันที่ 8 เมษายน 2565 นายเอนก ปรีชา นายกอบต.บ่อน้ำร้อน มอบหมายนายเจ่หล้า อิทธิสัน เลขานุการนายกอบต.บ่อน้ำร้อน และกองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้ยากไร้ หมู่ที่ 7 บ้านควนแคง ตำบลบ่อน้ำร้อน