อัลบั้มภาพ "กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 6"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 6 ( ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 )
 
วันที่ 14 มีนาคม 2565 นายเอนก ปรีชา นายกอบต.บ่อน้ำร้อน มอบหมายให้ นายพรพล หาบหา และ นายเริงชัย หมื่นจิตร รองนายกอบต.บ่อน้ำร้อน พร้อมด้วยนายอมาตย์ ชิตชลธาร ประธานสภา อบต.บ่อน้ำร้อน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 6 (ทุ่งเจริญ) พร้อมทั้งนำเจ้าหน้าที่ลงสำรวจถังน้ำหน้ามัสยิดบ้านทุ่งเจริญ