อัลบั้มภาพ "กิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 8"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 8 ( ประกาศเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ) 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอนก ปรีชา นายกอบต.บ่อน้ำร้อน นายพรพล หาบหา นายเริงชัย หมื่นจิตร รองนายกอบต.บ่อน้ำร้อน นายเจะหล้า อิทธิสัน เลขานายกอบต.บ่อน้ำร้อน ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 8 บ้านเคี่ยมงาม