อัลบั้มภาพ "กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ( ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 )

 
1. หน่วย : ศอ.จอส.พระราชทาน ตำบลบ่อน้ำร้อน 2. ภารกิจ : กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 3. วัน เวลา : วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. 4. สถานที่ : สนามกีฬากลางประจำองค์การบริหารตำบลบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 5. ผู้ปฏิบัติงาน : นายธวัช เกิดเมฆ หัวหน้างานอำนวยการและวางแผน สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 3 กรมเจ้าท่า พร้อมด้วยอบต.บ่อน้ำร้อน นำโดยนายเอนก ปรีชา นายกอบต.บ่อน้ำร้อน สมาชิกสภา อบต. และจิตอาสาพระราชทานตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน 6. ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย