อัลบั้มภาพ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
* อัลบั้ม *
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2565
โครงการหิ้วปิ่นโต เข้าวัด ทำบุญฟังธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 25
โครงการหิ้วปิ่นโต เข้าวัด ทำบุญฟังธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 25
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 161 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มิถุนายน 2565
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 25
กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 25
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 170 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อน หมู่ที่ 4
กิจกรรมลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อน หมู่ที่ 4
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 117 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 เมษายน 2565
กิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
กิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2565

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2565
กิจกรรมลงพื้นที่มอบของละศีลอดให้แก่พี่น้องมุสลิม
กิจกรรมลงพื้นที่มอบของละศีลอดให้แก่พี่น้องมุสลิม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2565
กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 3
กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 3
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2565
กิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้ยากไร้
กิจกรรมซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ผู้ยากไร้
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 เมษายน 2565
ประชุมเตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 สงกรานต์ 65
ประชุมเตรียมความพร้อมลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 สงกรานต์ 65
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 เมษายน 2565

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสำคั
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันสำคั
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 เมษายน 2565
กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 7
กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 7
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2565
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2565
กิจกรรมปฎิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการ
กิจกรรมปฎิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ และแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 37 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2565
กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 6
กิจกรรมลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 6
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 มีนาคม 2565

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ดัวยหัวใจ ประจำเดือนมีนาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ดัวยหัวใจ ประจำเดือนมีนาคม 2565
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มีนาคม 2565
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมีนาคม 2565
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนมีนาคม 2565
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 36 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 มีนาคม 2565
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 8
กิจกรรมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 8
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 39 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 58 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2565