อัลบั้มภาพ กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565
* อัลบั้ม *
กิจกรรมจิตอาสา เดือนพฤษภาคม62
กิจกรรมจิตอาสา เดือนพฤษภาคม62
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 82 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 65 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤษภาคม 2562
โครงการ”ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ”
โครงการ”ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ”
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 พฤษภาคม 2562
โครงการเปลี่ยนขยะอันตรายแลกไข่ อิ่มท้อง อิ่มใจ พัฒนาสิ่งแวดล
โครงการเปลี่ยนขยะอันตรายแลกไข่ อิ่มท้อง อิ่มใจ พัฒนาสิ่งแวดล
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2562

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 104 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 เมษายน 2562
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 41 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 เมษายน 2562
จุดบริการและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 256
จุดบริการและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 256
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 เมษายน 2562
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 2562
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 2562
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 เมษายน 2562
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562
กิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2562

กิจกรรมปรับภูมิทัศน์รองรับการให้บริการประชาชน
กิจกรรมปรับภูมิทัศน์รองรับการให้บริการประชาชน
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 เมษายน 2562
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำประปา หมู่ที่ 4
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้น้ำประปา หมู่ที่ 4
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 เมษายน 2562
โครงการเวทีประชาคม เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ
โครงการเวทีประชาคม เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถ
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 134 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 มกราคม 2562
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาและปรับภูมิทัศน
กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาและปรับภูมิทัศน
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 69 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มกราคม 2562
จุดบริการและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2
จุดบริการและเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 60 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มกราคม 2562

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง เทศกาลปีใหม่
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง เทศกาลปีใหม่
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 87 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2561
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ระยะที่ ๒
โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา ระยะที่ ๒
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 53 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 ธันวาคม 2561
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยครัวเรือน
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 143 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 ธันวาคม 2561
โครงการอำเภอยิ้มและศูนย์ดำรงธรรมยิ้มเคลื่อนที่
โครงการอำเภอยิ้มและศูนย์ดำรงธรรมยิ้มเคลื่อนที่
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2561
งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2561
งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2561
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 55 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ธันวาคม 2561