อัลบั้มภาพ โครงการหิ้วปิ่นโต เข้าวัด ทำบุญฟังธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2565
* อัลบั้ม *
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา
กิจกรรมเนื่องในวันออกพรรษา
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 57 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2561
พิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 61
พิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 61
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 67 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2561
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2561
พิธีร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม
พิธีร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ตุลาคม 2561

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 176 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ตุลาคม 2561
กิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนกันยายน
กิจกรรมเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนกันยายน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 68 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 กันยายน 2561
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 78 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 กันยายน 2561
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด บ่อน้ำร้อนคัพ ประจำปี 2561
โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด บ่อน้ำร้อนคัพ ประจำปี 2561
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 66 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 142 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2561

โครงการ 12 สิงหา ถนนสะอาด บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
โครงการ 12 สิงหา ถนนสะอาด บ้านน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 33 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2561
พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2561
พิธีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2561
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 สิงหาคม 2561
โครงการสายใยรัก จากลูกสู่แม่ ประจำปี 2561
โครงการสายใยรัก จากลูกสู่แม่ ประจำปี 2561
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 63 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนสิงหาคม
กิจกรรมเราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนสิงหาคม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 สิงหาคม 2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์แก่เด็กและเยาวชน
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 สิงหาคม 2561

กิจกรรมมอบถุงยังเบี้ยให้ผู้ประสบวาตภัย
กิจกรรมมอบถุงยังเบี้ยให้ผู้ประสบวาตภัย
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 กรกฏาคม 2561
พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กค. ๖๑
พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กค. ๖๑
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กรกฏาคม 2561
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 24 กรกฏาคม 2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 237 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 กรกฏาคม 2561
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เยาวชนร่วมใจรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เยาวชนร่วมใจรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 64 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2561