อัลบั้มภาพ โครงการหิ้วปิ่นโต เข้าวัด ทำบุญฟังธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2565
* อัลบั้ม *
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2561
กิจกรรมวันมหาสมุทรโลก ณ หาดมดตะนอย
กิจกรรมวันมหาสมุทรโลก ณ หาดมดตะนอย
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2561
กิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ เดือน มิถุนายน 2561
กิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ เดือน มิถุนายน 2561
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2561
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2561
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤษภาคม 2561
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่ออนุรักษ์ผืนดินและน้ำ
โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่ออนุรักษ์ผืนดินและน้ำ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 317 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 ธันวาคม 2560
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 32 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
พิธีรำลึกใต้รอยพระบาท พระมหาธีรราชเจ้า
พิธีรำลึกใต้รอยพระบาท พระมหาธีรราชเจ้า
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 1750 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 กรกฏาคม 2559
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๕๙
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 449 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 เมษายน 2559
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 323 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2559

พิธีถวายพานดอกไม้ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙
พิธีถวายพานดอกไม้ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๙
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 169 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2559
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในการลด คัดแยกและใช้ประโยชน
โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในการลด คัดแยกและใช้ประโยชน
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 226 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มีนาคม 2559
โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One
โครงการส่งเสริมกิจกรรม To Be Number One
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 192 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
การประชุมประชาคมในการรวม/ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กา
การประชุมประชาคมในการรวม/ย้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กา
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 124 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 211 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มกราคม 2559
โครงการ Grow For Dad ปลูกป่าถวายพ่อ
โครงการ Grow For Dad ปลูกป่าถวายพ่อ
(จำนวน 9 รูป ชมแล้ว 291 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 ธันวาคม 2558
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีวัดคีรีกาญจนาราม
กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีวัดคีรีกาญจนาราม
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 557 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558
โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย สร้างพลังพัฒนา
โครงการสร้างพลังเยาวชนไทย สร้างพลังพัฒนา
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 196 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2558
พิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
พิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(จำนวน 27 รูป ชมแล้ว 279 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2558