อัลบั้มภาพ โครงการหิ้วปิ่นโต เข้าวัด ทำบุญฟังธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2565
* อัลบั้ม *
คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
คณะผู้บริหาร และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 168 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2558
โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่
โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 216 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2558
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมพิธี
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน ร่วมพิธี
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 151 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2558
โครงการอบรมแม่ลูกอ่อน
โครงการอบรมแม่ลูกอ่อน
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 126 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2558
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำขนมไทย
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพหลักสูตรการทำขนมไทย
(จำนวน 21 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2558

โครงการขับขี่ปลอดภัย
โครงการขับขี่ปลอดภัย
(จำนวน 29 รูป ชมแล้ว 246 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2558
โครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้
โครงการผลิตพืชผักปลอดสารพิษและกล้าไม้
(จำนวน 26 รูป ชมแล้ว 232 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2558
โครงการเพาะกล้าจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์
โครงการเพาะกล้าจิตอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ์
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2558
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มยุวชน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มยุวชน
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2558
อันดามันคัพ ต้านยาเสพติด
อันดามันคัพ ต้านยาเสพติด
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 114 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2558