สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
ถนนท่าแพขนานยนต์ - ท่าส้ม ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92110
โทรศัพท์ : 0-7529-2169, แฟกซ์ : 0-7529-2169 ต่อ 105  E-mail : admin@bornamron.go.th
Powered By WNT.CO.TH