Username :
Password :
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานบ่อน้ำร้อนควนแคงโดยปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อน้ำร้อน 1 หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อน้ำร้อน ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,515 เมตร หนา 0.05 เม
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2565