Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารเพื่อการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2565
   
 
   

 ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน
อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "-២- 80 สตานันประสาทวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา กัญชา กับ สมองเด็ก สารประกอบในพีชกัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เอช (THC:tetrahydrocannabinol) มีผลกระทบต่อสมองเด็ก สามารถเกิดพิษเฉียบพลัน และส่งผลระยะยาว ทำให้เกิดการเสพติดได้ ห้ามใช้ ช้ในเด็กและวัยรุ่นช่วงอายน้ยกว่า20ปี ยกเว้น (กetา ปู และให้สงสัย พิษระยะเฉียบพลัน เวียนศีรษะ แขนขาอ่อนแรง ผลระยะยาวต่อสมองเด็ก ความคิด ความจำ แย่ลง ระบบประสาท ความรู้สึกตัวลดลง เดินเซ กล้ามเนื้อเกร็งกระตุก อารมณ์แปรปรวน เห็นภาพหลอน มีนงง ปวดหัว สมาธิสั้น อ่อนล้า เพลียง่าย ง่วงบ่อย ระบบหัวใจ หน้ามีด วuหมดสติ ใจสัน น่นหน้าอก ซีพจรเต้นผิดจังหวะ เหนือย หายใจไม่สะดวก ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง ประสาทหลอน หูแว่ว คลื่นไส้ ระบบทางเดินอาหาร ปวดท้อง ซึมเศร้า พฤติกรรมเปลี่ยน การตัดสินใจควบคุมลดลง ใช้กัญชาทางการแพทย์ เท่านั้น กาstm้hปโพ่อกกยแ เป็นการรักษาทางเลือก ไม่สนับสนุนใช้กัญชา เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ในเด็กและวัยรุ่น"

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 27 กรกฏาคม 2565