Username :
Password :
 
 
กองช่าง
 
นายชยพล สองสัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
จ.ส.อ.สมศักดิ์ สะเละ
นายช่างสำรวจชำนาญงาน
ตำแหน่งว่าง
นายช่างโยธา
นางสาวศุภพิชญ์ เพชรภู่
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรณกร หลงหา
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายมานิต บุญเกื้อ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวิชาญ สิทธิเม่ง
คนงาน
นายชัยยัณ แกล้วชิต
คนงาน
นายหมาด ตุเส
คนงาน