อัลบั้มภาพ "บ่อน้ำร้อนควนแดง"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพแหล่งท่องเที่ยว > บ่อน้ำร้อนควนแดง ( ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2558 )
 
อยู่ในท้องที่บ้านควนแคง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ำราบ มีเนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยาน เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบเชิงเขา สภาพป่าเป็นดงดิบชื้นบางส่วนเป็นป่าพรุ มีน้ำท่วมขังตลอดปี และมีพื้นที่บางส่วนเป็นพรุน้ำร้อนมีน้ำไหลผุดจากใต้ดินตลอดเวลา พืชพรรณและสัตว์ป่า มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ปานกลาง พันธุ์ไม้ที่พบได้ แก่ ยาง ตะเคียน หว้า ชมพู่ป่า ทุ้งฟ้า ก่อ แดงควน กระโดน ตังหน หวาย หลุมพี ปาล์ม กล้วยไม้ สัตว์ป่าที่พบได้แก่ ชะมด ค้างแว่นถิ่นใต้ กระจง ไก่ป่า นกชนิดต่างๆ เต่า กบ เขียด งู บริเวณพื้นที่พรุน้ำร้อน ได้พัฒนาปรับปรุงเป็นบ่อน้ำร้อน จำนวน ๓ บ่อ มีอุณหภูมิของน้ำประมาณ ๗๐ องศา / ๔๐ องศา / ๒๐ องศา ตามลำดับ ใช้ประโยชน์ด้านสันทนาการและเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งวนอุทยานได้เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้แช่เท้าและอาบน้ำร้อนเพื่อสุขภาพ โดยมีห้องอาบน้ำและห้องแช่น้ำร้อนให้บริการเพื่อความเป็นส่วนตัว จำนวน ๙ ห้อง บ่อแช่เท้ารวม ๑ บ่อ บ่ออาบน้ำรวม ๑ บ่อ บริเวณพื้นที่พรุน้ำร้อนและพื้นที่ป่าดงดิบได้พัฒนาปรับปรุงเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติพรรณไม้และสัตว์ป่า จำนวน ๓ เส้นทาง ระยะทาง ๕๐๐ เมตร ๗๕๐ เมตร และ ๒,๐๐๐ เมตร ตามลำดับ ใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สันทนาการและการท่องเที่ยว บริการนวดฝ่าเท้าและนวดแผนไทย พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวดแผนไทยและสปา ที่ใช้น้ำจากบ่อร้อนควนแคงเป็นส่วนผสมหลัก นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ประสงค์จะใช้บริการอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพหรือเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วนอุทยานบ่อน้ำร้อน ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โทร. ๐๘ ๒๒๘๙ ๙๒๑๑, ๐๘ ๙๗๒๔ ๖๒๔๗,๐๘ ๖๒๗๑ ๖๓๒๖ การเดินทาง ไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข ๔๐๓ (ตรัง-กันตัง) ถึงเทศบาลเมืองกันตัง ข้ามแพขนานยนต์ ไปบ้านท่าส้ม จากบ้านท่าส้มขับรถไปอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ ๖ กิโลเมตร ถึงปากทางเข้าวนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง เลี้ยวขวาตามป้ายชี้ทาง ๒ กิโลเมตรถึงที่ทำการวนอุทยานฯและบ่อน้ำร้อน