อัลบั้มภาพ "โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"

หน้าแรก > อัลบั้มภาพกิจกรรม > โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ( ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 )


 
วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 นายเอนก ปรีชา นายกอบต.บ่อน้ำร้อน มอบหมายให้งานสาธารณสุข ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันตัง ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง พร้อมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านเคี่ยมงาม ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019