Username :
Password :
 

ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
115/5 หมู่ที่ 2 บ้านท่าปาบ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 92110
www.bornamron.go.th
E-mail : saraban@bornamron.go.th

เบอร์โทรติดต่อ 075-292-000

 

075-292-000 ต่อ 11 ติดต่อ สำนักปลัดฯ
075-292-000 ต่อ 12 ติดต่อ งานสวัสดิการชุมชน/งานนิติการ/งานตรวจสอบภายใน
075-292-000 ต่อ 13 ติดต่อ กองคลัง
075-292-000 ต่อ 14 ติดต่อ กองช่าง
075-292-000 ต่อ 15 ติดต่อ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
075-292-000 ต่อ 16 ติดต่อ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
075-292-000 ต่อ 17 ติดต่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
075-292-000 ต่อ 18 ติดต่อ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
075-292-000 ต่อ 19 ติดต่อ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
075-292-000 ต่อ 20 ติดต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน
075-292-000 ต่อ 0 ติดต่อ ประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง

 


FAX 075-292-169

FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน