อัลบั้มภาพ โครงการหิ้วปิ่นโต เข้าวัด ทำบุญฟังธรรม ประจำเดือนมิถุนายน 2565
* อัลบั้ม *
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันพ่อขุนรามคำ
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันพ่อขุนรามคำ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 27 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 มกราคม 2565
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน สมัยสามัญ สมัยที
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มกราคม 2565
เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนครั้งแรก
เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อนครั้งแรก
(จำนวน 10 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 30 ธันวาคม 2564
กิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2
กิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 22 ธันวาคม 2564
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ดัวยหัวใจ ประจำเดือนธันวาคม 2564
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ดัวยหัวใจ ประจำเดือนธันวาคม 2564
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2564

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
(จำนวน 7 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 ธันวาคม 2564
โครงการ Bornamron Big Cleaning 2564
โครงการ Bornamron Big Cleaning 2564
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 42 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มิถุนายน 2564
โครงการ
โครงการ "Plus1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต"
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2564
โครงการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 64
โครงการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 64
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มิถุนายน 2564
โครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
โครงการ “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มิถุนายน 2564

กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้กักตัว
กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้กักตัว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 05 มิถุนายน 2564
โครงการ7วันอันตราย สงกรานต์ 2564
โครงการ7วันอันตราย สงกรานต์ 2564
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 เมษายน 2564
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติ 6 เมษายน 2564
โครงการจิตอาสา เนื่องในวันสำคัญของชาติ 6 เมษายน 2564
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 20 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 เมษายน 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 2564
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มีนาคม 2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ 2564
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ 2564
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 02 มกราคม 2564

งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563
งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 16 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 ธันวาคม 2563
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 13 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 ธันวาคม 2563
กิจกรรมหน่วยบริการตัดผมให้กับเด็กและประชาชนในพื้นที่
กิจกรรมหน่วยบริการตัดผมให้กับเด็กและประชาชนในพื้นที่
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 14 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
พิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๓
พิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๓
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 ตุลาคม 2563
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัลกาลที่ 9 วันที่13 ต
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัลกาลที่ 9 วันที่13 ต
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 28 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 ตุลาคม 2563